Tepelná pohoda bytů a občanských staveb

fasády a interiéry

FASÁDY DOMŮ PŘED REKONSTRUKCÍ NEBO OPRAVOU

Problematika

   Klasické stavby z 19. a 20. století i stavby ze železobetonových panelů, páleného keramického materiálu (cihel plných pálených, či děrovaných) a pěnového betonu nevyhovují již v současnosti požadavkům, co se týče tepelně izolačních vlastností. Nejvíc namáhané plochy obvodových zdí, mezipanelové spáry i zdi budov jak z cihel, tak i z plynosilikátů jsou neustále vystaveny destruktivním vlivům – vlhkosti, agresivnímu působení vnějšího prostředí, tepelnému a ultrafialovému záření. Trhliny, zatékání a vnitřní zaplísnění jsou častým jevem defektů u těchto budov.

Řešení

   Po provedení stabilizace podkladu, utěsnění mezipanelových spár, vyspravení trhlin fasády a zarovnání fasádní omítky aplikovat na fasádu nátěr ADITIZOL OPEN v tloušťce 0,8 mm až 2 mm, včetně aplikace na ostění (špalety) oken a dveří a to bez nutnosti výměny oplechování.

Výsledek

   Nátěr ADITIZOL OPEN vytvoří pevnou bezešvou membránu fasády budovy, ostění okenních i dveřních otvorů. Nebrání difúzi vodní páry. Fasáda získá jednoduchým a rychlým způsobem dodatečnou tepelnou izolaci, ochranu před atmosférickou vlhkostí a značným působením vlivu vnějšího prostředí. Až 90 % slunečné tepelné energie se odráží zpět do atmosféry. Hmotnostní zatížení na základy budovy prakticky neexistuje, tepelné zatížení podkladních vrstev je významně snížené. K odlupování fasádní barvy při dostatečné stabilizaci podkladních vrstev nedochází.

INTERIÉRY PŘED REKONSTRUKCÍ NEBO OPRAVOU

Problematika

   Klasické stavby v současnosti často nevyhovují požadavkům, co se týče tepelně izolačních vlastností. Některé stavby zároveň není možné, nebo účelné, zateplit z vnější strany konstrukce. Zdi budov jsou neustále vystaveny destruktivním vlivům – vlhkosti, agresivnímu působení vnějšího a vnitřního prostředí. Promrzání stěn, povrchová kondenzace a vnitřní zaplísnění jsou častým jevem defektů budov, včetně jejich sklepních, nebo podzemních částí.

Řešení

   Pro provedení stabilizace podkladu, ošetření povrchu od plísní, mastnoty, vyspravení zdí a v případě potřeby po ošetření kvalitní hloubkovou penetrací, aplikovat nátěr ADITIZOL OPEN v tloušťce 0,8 mm až 1,6 mm. Nezávadnost materiálu pro použití v interiéru je certifikována zkušebním ústavem TZÚS Praha a Státním zdravotním ústavem v Praze. Materiál je ekologický a zdravotně nezávadný.

Výsledek

   Nátěr ADITIZOL OPEN vytvoří pevnou bezešvou membránu. Nebrání difúzi vodní páry. Interiér získá jednoduchým a rychlým způsobem dodatečnou tepelnou izolaci a ochranu před vlhkostí, plísněmi a působením vlivu vnějšího a vnitřního prostředí. Umožňuje jednoduše zvýšit tepelnou pohodu v místnosti a snížit tepelné ztráty. Materiál lze aplikovat v těžko dostupných místech a jeho použitím nedochází ke zmenšení užitné plochy.

NOVOSTAVBY BYTOVÝCH A KOMERČNÍCH OBJEKTŮ

Problematika

   Neřešené, nebo nevhodně teplotechnicky zvládnuté plochy, detaily, nebo i konstrukční řešení přináší s sebou celou řadu detailních poškození jak na povrchu, tak i v průřezu a stycích prvků aplikované materiálové báze.

Řešení

   Vhodná systémová kombinace aplikací tepelně izolačních nátěrů s vysoce difúzními, nebo parotěsnými vlastnostmi řeší nejen detail ale i plochy, kde již není místo pro rozměrově větší a především ve vrstvě tlustší tepelně izolační řešení.

Výsledek

   Vizuálně nepozorovatelný sanovaný povrch s pozitivním výsledkem jak povrchových teplot, tak i následné povrchové úpravy v tloušťkách v úrovni 1 mm bez jakýchkoliv předsazení nebo odskoků.