Technologická a průmyslová zařízení

logo

Technologická a průmyslová zařízení: kryty autoklávů, vulkanizační zařízení, sušičky, ventilátory a termolisy:

 • pozitivní změny v technologickém procesu
 • zkrácení doby technologického cyklu
 • snížení množství uvolněného kondenzátu
 • stabilizace procesu sušení produktů
 • zabránění zahřátí obsahu
 • možnost provádění prací bez ztráty kvality na stávajících linkách bez přerušení technologického procesu

Průmyslová mrazící zařízení:

 • snížení tepelných zisků transportovaných dovnitř zařízení
 • zabránění vzniku kondenzátu
 • doplňková ochrana před korozí

Kovové konstrukce:

 • snížení hmotnostního zatížení
 • doplňková ochrana před korozí
 • tepelně izolační ochrana

Ventilační a klimatizační systémy:

 • účinné řešení při problematice tvorby kondenzátu
 • jednoduché zateplení, snížení tepelných ztrát – zisků potrubních systémů
 • snížení hladiny hluku stěn potrubních systémů
 • možnost izolace těžko dostupných míst
 • zkrácení doby realizace
 • doplňková ochrana před korozí
 • estetický vnější vzhled

Kouřovody a komíny:

 • zvýšení teploty vnitřních stěn hlavního řádu nad teplotu rosného bodu a tím snížení rychlosti korozního opotřebení
 • prodloužení životnosti komínů.

technologická a průmyslová zařízení – Aditizol Basic