Průmyslová zařízení

Problematika

   Dle teploty proudícího média dochází často ke kondenzaci vody na studenovodním potrubí, k tepelným ztrátám na teplovodním potrubí a na průmyslových zařízeních. Klasické izolace nejsou vždy vhodným řešením. Dochází k značným tepelným ztrátám nejen ve spojích ale i u jednotlivých armatur. Obalování potrubí je pracné a časově náročné, k instalaci a opravám izolace je většinou nutné přerušení provozu a obnažení značného rozsahu ploch. Kondenzace vody mezi potrubím a izolací vede k vlhnutí izolace a degradaci jejích tepelně izolačních vlastností.

Řešení

   Po očištění povrchu od prachu a nečistot, volných a nedostatečně soudržných částí starých nátěrů, ošetřit požadované kovové plochy i potrubí, včetně armatur hloubkovou, vodou ředitelnou penetrací. Je-li povrch zrezavělý, aplikovat penetraci a první nátěr materiálem určený na hloubkovou rez v požadované tloušťce výrobce materiálu a následně aplikovat nátěr ADITIZOL BASIC v tloušťce 1,0 mm až 3,0 mm, dle konkrétních požadavků. Není-li povrch zkorodovaný, aplikovat penetraci a následně jen nátěr ADITIZOL BASIC v tloušťce 1,0 mm až 3,0 mm. Nátěr ADITIZOL BASIC je možné aplikovat i na horký povrch (až do + 150°C) bez přerušení provozu. Nátěr je také možné přímo barevně pigmentovat v požadovaném odstínu, nebo na jeho poslední vrstvu nanést vodou ředitelnou barvu.

Výsledek

   Nátěr ADITIZOL BASIC přilne souvislou bezešvou membránou k jakémukoliv povrchu, včetně armatur a dalších prvků či zařízení a zajistí velmi účinnou tepelnou bariéru.
V případě narušení izolace je oprava jednoduchá a rychlá, bez nutnosti demontáže a přerušení provozu (porušené místo se opět jen přetře).
Nátěr ADITIZOL BASIC ve své antikorozní ochraně významně brání difúzi (prostupu) vodních par a zároveň nepropouští vodu. Nátěr ADITIZOL BASIC je možné aplikovat na horký povrch (až do + 150 °C) bez přerušení provozu.