Nádrže, zásobníky, kontejnery a telekomunikační skříně

Skladovací a přepravní nádrže na vodu, chemikálie

 • ochrana před působením přímého slunečního záření, snížení množství energie prostupující dovnitř nádrží
 • zajištění potřebného teplotního režimu
 • doplňková ochrana před korozí

Zásobníky na ropné produkty a stlačený plyn

 • ochrana před působením přímého slunečního záření, snížení množství energie prostupující dovnitř zásobníků a úměrně také snížení teploty obsahu a jeho odpařování
 • doplňková ochrana před korozí
 • zajištění potřebného teplotního režimu
 • snížení vylučování ropných produktů do atmosféry
 • zabránění prudké změně tlaku

Telekomunikační skříně, rozvodné skříně, kontejnery, klimatické komory, rozvodné sítě

 • ochrana před působením přímého slunečního záření, zamezení zahřívání obsahu
 • zajištění potřebného teplotního režimu
 • zabránění vzniku kondenzátu
 • zabezpečení nepřetržitého provozu elektronických zařízení
 • doplňková ochrana před korozí

Kovové konstrukce

 • snížení hmotnostního zatížení
 • doplňková ochrana před korozí
 • tepelně izolační ochrana

nádrže, zásobníky, kontejnery, telekomunikační skříně