Kondenzace vody a plísně

Problematika

   V důsledku tepelných mostů, nevhodných parametrů vnitřního prostředí, především vysoké relativní vlhkosti vnitřního vzduchu, neřešené stavební vlhkosti z defektních konstrukcí a prudkých změn teplot okolního prostředí kondenzují v konstrukci a na jejím povrchu vodní páry. Na povrchu stěn vznikají mokrá místa s dostatkem živin a vhodné prostředí pro nárůst hygienicky a zdravotně vysoce nebezpečných organických látek. I volným okem neviditelné povrchové změny mají vážný následek. Je vytvořeno ideální mikroklima především pro tvorbu vysoce nebezpečných plísní.

Řešení

   Minerální nátěry ADITIZOL jsou tenkovrstvé. Proto se dají bez problémů aplikovat jak v širším, tak i minimálním rozsahu jen na konkrétní místa a jim blízké okolí k zamezení tepelných mostů. Je-li povrch vlhký nebo napadený plísněmi – v první fázi se konstrukce vysuší a ošetří, aby byla zaručena základní neutralizace, mikrobiologické ozdravení podkladu a dokonalá adheze nátěru. Poté se na konstrukci aplikuje (podle druhu materiálové báze zdiva a podmínek vnitřního prostředí) ADITIZOL OPEN, nebo ADITIZOL BASIC v tloušťce 1,0 mm až 2,0 mm, dle individuálních potřeb. V případě větších vlhkostních poškození stavebních konstrukcí (např. suterénu) se na konstrukci aplikuje systémová vlhkostní ochrana (podle potřeby hydroizolační, injektážní, či jiná opatření zabezpečující stabilitu podkladu) jako sanační omítka WTA a poté nátěr ADITIZOL OPEN v tloušťce 1,0 mm až 2,0 mm, dle individuálních potřeb. Nátěry ADITIZOL je možné přímo barevně pigmentovat v požadovaném odstínu, nebo na jeho poslední vrstvu nanést vodou ředitelnou barvu s difúzí podle druhu podkladního nátěru ADITIZOL.

Výsledek

   Aplikací nátěru ADITIZOL se zvýší povrchová teplota vnitřního povrchu obvodové konstrukce běžně až o 2 °C (dle tloušťky vrstvy). Výrazně se sníží, až vyloučí možnost kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu, tj. vlhnutí povrchů omítek a pro pobyt lidí hygienicky nepřístupná tvorba plísní. Nátěr obsahuje i přísady proti plísním. Nátěr je možné stavebně-fyzikálně volit s vysokou prodyšností (difúzí) – ADITIZOL OPEN, nebo s difúzní barierou – ADITIZOL BASIC.

kondenzace vody a plísně