Fasády a interiéry budov

Tepelná izolace a ochrana fasád budov u novostaveb, členitých, profilovaných fasád s prostorovými prvky při rekonstrukcích domů, při sanaci a restaurování staveb

 • snížení tepelných ztrát
 • odstranění „tepelných mostů“
 • absence dalšího zatížení na základy
 • snížení nadměrné vlhkosti kamenného zdiva a zlepšení teplotechnických charakteristik zdiva při jeho restaurování
 • možnost izolace složitých architektonických fasád
 • ochrana před nepříznivými atmosférickými vlivy počasí a ochrana stavební konstrukce před poškozením
 • vyrovnávání povrchové teploty vnějších stěn s vnitřními povrchy
 • snížení investičních a provozních nákladů při opravě fasád, prodloužení doby mezi jednotlivými opravami
 • možnost použití materiálu i na těžko dostupných místech
 • efektivita u fasád staveb vystavených zatížení větru s vysokou koncentrací solí (přímořské oblasti)

Tepelná izolace a ochrana vnitřních povrchů vnějších konstrukcí bytových, občanských i výrobních staveb, včetně náročných, profilovaných úprav povrchů historické architektury

 • snížení tepelných ztrát
 • odstranění promrzání stěn
 • účinné řešení povrchové kondenzace a plísní při provádění lokálních oprav „problematických“ bytů
 • zachování užitné plochy místností
 • možnost použití materiálu v těžko dostupných místech
 • snížení nákladů a zkrácení lhůt v porovnání s tradičními technologiemi

Tepelná izolace okenních a dveřních špalet, lodžií, balkonů, vystouplých částí kovových konstrukcí

 • snížení tepelných ztrát
 • účinné celostní i podpůrné řešení problematických detailů „tepelných mostů“
 • ochrana před povrchovou kondenzací
 • snížení nákladů a lhůt v porovnání s tradičními technologiemi
 • možnost použití materiálu v těžko dostupných místech

Kovové konstrukce

 • snížení hmotnostního zatížení
 • doplňková ochrana před korozí
 • tepelně izolační ochrana

fasády a interiéry budov – Aditizol Open