Fasády a interiéry budov

Tepelná izolace a ochrana fasád budov u novostaveb, členitých, profilovaných fasád s prostorovými prvky při rekonstrukcích domů, při sanaci a restaurování staveb

  • snížení tepelných ztrát
  • odstranění „tepelných mostů“
  • absence dalšího zatížení na základy
  • snížení nadměrné vlhkosti kamenného zdiva a zlepšení teplotechnických charakteristik zdiva při jeho restaurování
  • možnost izolace složitých architektonických fasád
  • ochrana před nepříznivými atmosférickými vlivy počasí a ochrana stavební konstrukce před poškozením
  • vyrovnávání povrchové teploty vnějších stěn s vnitřními povrchy
  • snížení investičních a provozních nákladů při opravě fasád, prodloužení doby mezi jednotlivými opravami
  • možnost použití materiálu i na těžko dostupných místech
  • efektivita u fasád staveb vystavených zatížení větru s vysokou koncentrací solí (přímořské oblasti)

Tepelná izolace a ochrana vnitřních povrchů vnějších konstrukcí bytových, občanských i výrobních staveb, včetně náročných, profilovaných úprav povrchů historické architektury

  • snížení tepelných ztrát
  • odstranění promrzání stěn
  • účinné řešení povrchové kondenzace a plísní při provádění lokálních oprav „problematických“ bytů
  • zachování užitné plochy místností
  • možnost použití materiálu v těžko dostupných místech
  • snížení nákladů a zkrácení lhůt v porovnání s tradičními technologiemi

Tepelná izolace okenních a dveřních špalet, lodžií, balkonů, vystouplých částí kovových konstrukcí

  • snížení tepelných ztrát
  • účinné celostní i podpůrné řešení problematických detailů „tepelných mostů“
  • ochrana před povrchovou kondenzací
  • snížení nákladů a lhůt v porovnání s tradičními technologiemi
  • možnost použití materiálu v těžko dostupných místech

Kovové konstrukce

  • snížení hmotnostního zatížení
  • doplňková ochrana před korozí
  • tepelně izolační ochrana

fasády a interiéry budov – Aditizol Open