Aditizol v průmyslu

Nátěrová hmota  ADITIZOL BASIC   je v průmyslu určena:

  • ke snížení teploty na povrchu nádrží a potrubí
  • ke snížení ztrát tepelných zdrojů (teplovodů, parovodů, výměníků,  dálkovodů)
  • k protikorozní ochraně konstrukcí, mostů, přemostění, nádrží a cisteren
  • k ochraně hydrantů, kotlů a akumulačních nádrží
  • k ochraně zásobníků a přepravních nádrží na chemikálie
  • k řešení nežádoucí povrchové kondenzace a jejich následků