Potrubní rozvody

Vodovody a parovody, zařízení na ohřev vody v kotelnách a uzavírací armatury

 • snížení tepelných ztrát
 • snížení teploty na povrchu k zajištění bezpečnosti práce
 • snížení hmotnostního zatížení na potrubí a nosné konstrukce
 • estetický vnější vzhled
 • možnost izolovat složité konstrukční prvky na potrubích, ventily, vyrovnávací zařízení atd.
 • snížení nákladů na opravu potrubí v případě havárie v důsledku zkrácení doby potřebné k vyhledání poruchy a nutné k demontáži původní izolace
 • doplňková ochrana před korozí
 • nebudí zájem zlodějů, zvýšení životnosti ve srovnání s tradičními materiály

Plynovody a ropovody

 • ochrana před působením přímého slunečního záření, snížení množství energie prostupující dovnitř potrubí,
 • zabránění vzniku tlakového rázu plynu z důvodu náhlé změny teploty na povrchu potrubí
 • zabránění vzniku kondenzátu
 • doplňková ochrana před korozí

Potrubí na chladící vodu (do -20 °C)

 • snížení ohřevu obsahu potrubí a omezení vzniku kondenzátu na potrubí
 • doplňková ochrana před korozí

Ventilační a klimatizační systémy

 • účinné řešení při problematice tvorby kondenzátu
 • jednoduché zateplení, snížení tepelných ztrát – zisků potrubních systémů
 • snížení hladiny hluku stěn potrubních systémů
 • možnost izolace těžko dostupných míst
 • zkrácení doby realizace
 • doplňková ochrana před korozí
 • estetický vnější vzhled

potrubní rozvody – Aditizol Basic  

izolace klimatizačního potrubí tepelně izolační barvou Aditizol Basic, Hranice