Školení aplikačních firem

   Materiály ADITIZOL jsou určeny pouze pro profesionální použití, nejsou běžně k dostání v „hobby marketech“, jsou dodávány jen aplikačním firmám, které splňují technické předpoklady, projdou školením a byly seznámeny s možnostmi a způsoby používání materiálů ADITIZOL.

   Máte-li zájem rozšířit naše řady a stát se certifikovanou společností pro použití tepelně izolačních materiálů ADITIZOL neváhejte nás kontaktovat:
info@prumyslovebarvy.com    nebo na tel. 732 190 093

Napište nám: