Minerální nátěr Aditizol

  • Je určen pro rychlé, efektivní a zdravotně nezávadné zajištění snížení tepelných ztrát budov, produktovodů, potrubí, uzavíracích armatur inženýrských sítí, technologických celků, konstrukcí, kotlů a ostatních ploch, které je potřeba izolovat.
  • Vytváří celistvou ochrannou a tepelně izolační vrstvu na povrchu libovolné konstrukce v rovině i s plastickým reliéfem a to bez spár a přerušení.
  • Účinně se podílí na řešení nežádoucích hygienických defektů v podobě kondenzace a tvorbě plísní i v náročných podmínkách vnitřního prostředí.
  • Nezatěžuje životní prostředí, je aplikovatelný v interiéru a exteriéru historických i současných občanských staveb s trvalým i dočasným pobytem lidí i staveb průmyslového určení. Je vodou ředitelný a až z 85 % přírodní minerální materiál.
  • Výrazně odolává atmosférickým vlivům, především kyselému dešti a UV záření, překlenuje i drobné trhliny méně stabilních podkladů, má stálé vlastnosti, je obnovitelný.
  • Je certifikován Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p.
  • Je atestován Státním zdravotním ústavem v Praze – pro možnost použití pro nepřímý styk s potravinami.
  • Odolává teplotám od – 40 °C do + 200 °C (ADITIZOL BASIC), od – 40 °C do + 130 °C (ADITIZOL OPEN).
  • Nátěr ADITIZOL se účinně podílí na zvýšení bezpečnosti práce.